KASABAMIZ HAKKINDA BİLGİ

KASABAMIZ HAKKINDA BİLGİ

 

Kasabamızın tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte Osmanlı İmparatorluğunun ilk yıllarına dayandığı rivayet edilmektedir. Kasabamıza ilk gelen aileler Kütahya Tavşanlı'dan, Bayat ilçemizden ve daha sonra Mısır'dan birer aile olmak üzere üç hane olarak oluşmuştur. Bu ilk aileler; Kösemler, Akmanlar ve Ağdacıoğlu' dur. 1840 yıllarında 18 hane olduğu ve bu köyde görevli muhtarın 350 kuruş yıllık maaş aldığı kayıtlarda yazılıdır. Tanzimat'tan sonra ilk atanan muhtar Karabacakoğlu Ahmet 350 kuruş, ikinci atanan muhtar Sansaroğlu Hasan 250 kuruş maaş almışlardır.

Kasabamız merkeze 10 km uzaklıkta olup, ulaşımı Belediye otobüsleri ile yapılmaktadır. Kasabanın nüfusu 4639 dur. Kasabanın arazisi çok verimli ve Ankara yolu üzerinde olduğundan bir o kadar da kıymetlidir.44.187.158 metrekare yüzölçümüne sahip kasabamızın 30.000.000 metrekaresi tapulu alan olup diğer 14.187.158 metrekaresi hazine arazisidir. Kasabanın ekime müsait 30.000 dekar arazisi olup, bunun her yıl yaklaşık 12.000 dekarı ekilip kalanı ise dinlendirmeye bırakılmaktadır. Ayrıca kasabanın Ankara yolu üzerinde olmasından dolayı Afyonkarahisar'ın önemli fabrikalarından başta Efes malt Fabrikası, Atakey Patates olmak üzere un, gıda ve yem fabrikaları, ağaç parke ile birçok mermer fabrikası bulunmakta olup ayrıca 4 adet dinlenme ve konaklama tesisi bulunmaktadır. Kasabanın ekonomik geliri çoğunluk besicilik ve çiftçiliktir.