YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ
 


1. Başkanlıktan ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Belediyemiz birimlerinden gelen evrakların, yasa, tüzük, yönetmelik emir ve kararlar ışığında işlem görmesini sağlamak.
2. Belediye Meclisi iş ve işlemlerini yürütmek.
3. Belediye Encümeni iş ve işlemlerini yürütmek
4. Gelen ve Giden evrak kayıtlarının yapılması ve ilgili yerlere gönderilmesi.
5. Belediyemiz ilanlarının Basın İlan Kurumu ve Başbakanlık Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü aracılığı ile yaptırılması.

 

FAALİYETLERİ
 

1. Belediye Meclisi
2. Belediye Encümeni
3. Gelen ve Giden Evrak
4. Resmi İlanlar