TÜM HİZMETLER

 
EVLENDİRME İŞLEMLERİ BAŞLATMAK İÇİN İLK ÖNCE  UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR
16 Yaş için mahkeme kararı
17 yaş için anne ve baba rızası
18 yaş için herhangi bir karar ve rıza belgesine gerek yoktur.
Boşanmış bayanların 300 günlük itted müttetinin kaldırıldığına dair mahkeme kararı getirmeleri gereklidir. 300 günlük süreyi geçenler için herhangi bir karar getirmeleri gerekmemektedir.
Soyadını kullanmak isteyen bayanlar bunu ilk müracaatlarında 2 nüsha halinde yazılı dilekçe ile bildirmek zorundadır.

EVLENME MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER
4 adet bayan fotografı (yönetmeliğe uygun son 3 ay içinde çekilmiş fotoğraf)

4 adet bay fotoğrafı (yönetmeliğe uygun son 3 ay içinde çekilmiş fotoğraf)
Nüfus cüzdanlarının asılları vefotokopileri( Not: kimlikler fotoğraflı ve okunur olması zorunludur)


EVLENME  İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER
Nüfus cüzdanları kayıtları yapıldıktan sonra ilçe nüfus müdürlüğüne evlenme ehliyet belgesi alınması için gidilecek oradan alınacak belge evlendirme memurluğuna verilecek. Memurluğumuzca evlenme sağlık raporları evrakları tanzim edilerek aile hekimi veya ilgili sağlık kuruluşlarına gitmeleri ve sağlık saporları almaları sağlanacak raporların sonuçları tekrar memurluğumuza getirilecek ve nikah gün ve saat belirlenecek.
YURT DIŞI EVLENME TALEPLERİNDE İSE
İlgili makamlardan alınacak evlenme ehliyet belgesi, doğum belgesi
Pasaport, kimlik ve diğer resmi belgelerini noterden yeminli tercüman vasıtası ile çevrilmiş ve onaylanmış evraklarını mutlaka getirmeleri gereklidir.
Nikah akdi evlendirme yönetmeliğinin 45. maddesine istinaden mesai saatleri içinde nikahmemurunun belirlediği gün ve saatte  yapılır.EVLENECEK TÜM ÇİFTLERİMİZE BİR ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR DİLER  KENDİLERİNE VE AİLELERİNE  SAYGI VE SEVGİLERİMİZİ SUNARIZ .
İNŞAAT&RUHSAT
Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler
Dilekçe
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Vekaletname ve muvafakatname
Numarataj Biriminden alınan UAVT tabanında arsanın adresi
Tapu Kayıt Örneği ve istisnai hallerde Tapu Kayıt Örneği yerine geçen belge
İmar Durumu ( Çap )
Aplikasyon Krokisi
Mimari Proje
Statik Proje ve hesapları
Mekanik Tesisat Projesi ve hesapları
Elektrik Tesisat Projesi ve Hesapları
Jeolojik önlemli alanlarda zemin etüt raporu
İlgili Meslek Odasınca düzenlenen Sicil durumu ve fenni mesuluyet üstlenilen işin adı ile fenni mesulun üzerinde bulunan fenni mesuliyete ilişkin inşaat alanını (m2) belirtir belge.
Mimar ve Mühendislerin eğer Belediyede tescilli değilse kayıt belgeler

 
Yapı Kullanma İzin Belgesi için Gereken Belgeler
 
Dilekçe
Nufus Cüzdanı Fotokopisi
Tapu kayıt Örneği (Cins Değişikliği Yapılmış) veya istisnai hallerde Tapu Kayıt Örneği yerine geçen belgeler.
Numarataj Biriminden alınan UAVT tabanında arsanın adresi
SGK İlişiksizlik Belgesi
Vergi Dairesi Borcu Yoktur Yazısı.
ÇevreSağlık raporuSU VE KANALİZASYON
Yeni Su Abonelik İşlemleri için Gerekli Belgeler Nelerdir?
Dilekçe (Matbu olarak Su Abone Servisinden temin edilir)
Mesken Su Aboneliği için : Yapı kullanma izin belgesinin fotokopisi
Tapu fotokopisi
Abone olacak kişinin kimlik fotokopisi
Şirket adına abonelik yapılacak ise : Şirkete ait Ticaret Sicil Gazetesi, imzaya yetkili kişinin imza sirküsü, kişinin yetki belgesi.
Su sayaç seri numarası
Deprem Sigortası
Komşu Abone Nosu


Geçici Kapama İşlemi İçin Ne Yapılır?
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da işyeri ile ilgili olarak geçici kapama işlemi yaptırılabilir. Bu işlemin gerçekleşmesi için o abonelik üzerinde herhangi bir borç bulunmaması gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden sayacın üzerindeki son endekse kadar ödemesi yapıldıktan sonra geçici kapama işlemi yapar. Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası çıkarılmaz.
Aboneliğin İptali İçin Ne Yapılabilir?
Binalarını Şehir Kanalizasyon Şebekesine bağlamak isteyen kullanıcılar ne yapmalıdır?
 
Su Sayaçlarında Kış Döneminde ne gibi Önlemler Alınmalıdır?
 
Bilindiği gibi kış döneminde açıkta bulunan ve rüzgar alan su sayaçlarında don olayları nedeniyle patlamalar meydana gelmektedir. Aşağıda belirtilen hususlara vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekmektedir. Bu nedenle;
 
Açıkta bulunan, özellikle kuzey rüzgarlarının hakim olduğu yerleşim alanlarındaki su sayaçları bir sandık içerisine alınmalı ve sandık içine ağaç talaşı konulmalıdır.
 
Sandık içerisine alınmayan su sayaçları bez ile sarılmalı ve kesinlikle açıkta bulundurulmamalıdır.
 
Kesinlikle sayaçlar üzerine sıcak su dökülmemelidir.
 
Su sayaçları ateşle ısıtılmamalıdır.
 
Sayaçlar üzerine çekiç vs. ile vurulmamalıdır.
 
Açıkta bulunan su borularının üstleri sarılmalıdır.
 
Su sayacı patladığında yeni sayacı abone kendisi alacak olup, sayaç ekiplerimizce yerine takılacaktır.
 
Su sayaçlarında meydana gelecek patlak ve arızalarda vatandaşlarımız gece ve gündüz ALO-SU VE KANAL ARIZA Tel-185 nolu telefona veya gündüz mesai saatlerinde 512 69 46 nolu telefona bildirebilirler.